Om het plan in 2030 energieneutraal te kunnen realiseren, moeten bewoners en gemeente nauw samenwerken. De gemeente doet dan ook veel om burgers te inspireren en te helpen met het verduurzamen.

De gemeente ondersteunt en financiert deels de Stichting Energie Zeist, zij helpen huiseigenaren om hun woningen te verduurzamen. En ook de beweging Samen Duurzaam Zeist wordt ondersteunt en gefinancierd door de gemeente.

Ook de ondernemers kunnen bijdragen aan een duurzaam klimaat. Bijvoorbeeld door gratis advies te vragen aan de EnergieCoach. Deze coach helpt om bedrijven te verduurzamen, met name gericht op energie. “Zeist voor en door duurzame bedrijven,” is dan ook een van de speerpunten in het huidige beleid.

In de zomer van 2017 heeft de gemeente al zo’n 950 zonnepanelen geplaatst op daken van dertien verschillende gebouwen. Zo hoopte de gemeente om een voorbeeld te zijn voor bedrijven en inwoners. Maar bij een duurzaam onderhoudsplan hoort niet alleen zonne-energie. Ook aan isolatie is gedacht. Zo gaat de gemeente honderden gebouwen verduurzamen.

Vanaf heden worden nieuwbouwwoningen ‘nul-op-de-meter’ –woningen. Huizen die net zo veel energie opwekken als er verbruikt wordt. Dit is een van de maatregelen uit de notitie ‘duurzaam bouwen’.

Johan Varkevisser, Wethouder: “Om een klimaatneutraal Zeist te bereiken is het, zeker voor nieuwbouw van woningen en bedrijven, noodzaak dat er zo duurzaam mogelijk wordt gebouwd. We kunnen niet volstaan met woningen bouwen die alleen aan wettelijke eisen voldoen.”