Het Jongerendebat, georganiseerd door de Jongerenraad van Zeist, vond afgelopen dinsdag 23 januari plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis in Zeist. Hoe heeft D66 Zeist dit debat overleefd? En wat waren de sterke punten uit het debat? Bij het debat waren van D66 Zeist lijsttrekster Josien van Breda en haar collega Dick van Ginkel van de partij.

Het debat begint. D66 Zeist zit aan de linkerkant van de zaal. Aan het einde van de lange tafel zitten Josien van Breda en Dick van Ginkel. De telefoons liggen op tafel en echte focus voor het aankomend debat is er nog niet vanaf te lezen. Het welkomstwoord is gegeven en de telefoons worden aan de kant gelegd.  De partijen kunnen zich nu bezig gaan houden met de aankomende drie stellingen.

D66 Zeist heeft twaalf  kandidaten op hun lijst staan. De lijsttrekster is Josien van Breda, en haar debatgenootje Dick van Ginkel staat op nummer vier. Josien van Breda laat op haar site weten iets terug te willen doen voor de gemeente omdat ze een ‘gelukkige en actieve inwoner’ is. Daarom werd ze vier jaar geleden Raadslid. ”Vitale wijken met schone lucht en veilige fietsroutes” en “alle kinderen gelijke kansen” zijn de twee streven voor haar. Josien van Breda heeft ervaring met bestuurswerk omdat ze voorheen in Gemeenteraadslid was en ook in het bedrijfsleven verschillende leidinggevende functie had. Een kracht, gezien Josien van Breda’s achtergrond, is haar grote netwerk.

Maar wie is nummer vier op de lijst? Dick van Ginkel schrijft over zichzelf:”Mijn ervaring is dat mensen veel meer zelf kunnen dan de politiek vaak denkt, en daar wil ik me graag voor inzetten. Maar waar de politieke zelf aan zet komt is dat er harder moet worden gewerkt een huisvesting voor groepen die in de knel zitten zoals starters, jonge gezinnen en vooral iedereen die wil huren. Daar zet ik mij graag voor in.” Ook schrijft Dick van Ginkel dat hij al zo’n veertig jaar inwoner in Zeist is.

Na een oefenronde luidt de eerste stelling: In ieder bouwplan, ongeacht locatie, moet minimaal 40 procent woningen zitten voor starters/jongeren. De Jongerenraad is het hier mee eens en na een korte pitch van verschillende partijen kan de discussie van start. De rol van D66 Zeist was hierbij niet heel groot. Ze waren niet aan het woord en het enige waaruit bleek dat ze tegen deze stelling zijn blijkt uit een reactie van Josien van Breda: ”40 procent is veel, ik weet niet of dat het juiste percentage is.”

Bij de tweede stelling is D66 Zeist meer aanwezig: Veiligheid in het verkeer is belangrijker dan doorstroming gericht op toegankelijkheid van Zeist. D66 Zeist beaamd een opmerking benoemd door Anniek uit de Jongerenraad, waarin Anniek een pleidooi geeft voor het belang van veiligheid. Hoewel toegankelijkheid van belang is, blijft het waarborgen van veiligheid belangrijker, is de boodschap die D66 Zeist ondersteunt.

Voor de derde stelling mag D66 Zeist eindelijk aan het woord: Stimuleren is niet genoeg om Zeist in 2030 klimaatneutraal te hebben. Het betoog van Josien van Breda komt erg sterk over. Zo vertelt ze dat ”stimuleren alleen niet genoeg is. D66 Zeist is een groene partij die deze basisprincipes wil overdragen aan de volgende generatie. Het begint inderdaad met stimuleren denk hierbij aan fondsen, zo zijn we ook blij met de komst van de energiewinkel. Ons doel is om in 2050 een volledig duurzame klimaat te hebben. Maar 2030 is daar niet meer realistisch voor.” Na deze pitch komt nog één scherpe vraag vanuit de Jongerenraad de kant op geworpen naar D66 Zeist. ”U heeft het telkens over de consument die zich groener moet gedragen. Maar hoe zit het eigenlijk met bedrijven? Bedrijfspanden die nu al gebouwd zijn?” Josien antwoord door aan te geven dat het van belang is dat bedrijven kortingen moeten krijgen op duurzame dingen. Bestaande panden kunnen ze niets meer veranderen. Maar bij nieuwbouw zal hier wel rekening mee worden gehouden.

D66 Zeist hield een rustig debat waarin het pitchen van hun partijprogramma nummer één beoogden. Verdiept ingaan op lokale problemen liet D66 Zeist bij het debat links liggen. Eventuele aanvallen op andere partijen kwamen vanuit D66 Zeist niet ter sprake. Ze hielden het vooral netjes en concreet.