Station Driebergen Zeist wordt helemaal verbouwd omdat er onder andere lange files staan bij de spoorwegovergang, de fietsenstallingen overvol zijn en er een tekort aan fietsenstallingen is. Hoe wordt dit aangepakt?