Donderdag 11 juli is het Wereldbevolkingsdag.

De Wereldbevolkingsdag, ook wel Internationale Dag van de Bevolking genoemd en in het Engels: World Population Day. Is op 11 juli, 1987 door het UNFPA uitgeroepen om de aandacht te vestigen op de overbevolking van mensen op aarde.
Betreffende dag was berekend dat er 5.000.000.000 mensen zouden zijn.
In 2011 waren dat er al 7 miljard.

Het UNFPA is onder andere van mening dat problemen door overbevolking leiden tot voedsel- en water tekorten, uitputting van grondstoffen, geen goede plaats om te kunnen wonen en het ontstaan van conflicten.
Het is dus eigenlijk eerder een Wereldoverbevolkingsdag.

Met name het tekort aan huisvesting is iets waar je in Nederland maar al te veel over hoort.
Dit gaat vaak over studenten die tijdens hun opleiding in de drukke steden geen kamer kunnen vinden, of nergens te recht kunnen als ze net afgestudeerd zijn.

Dit probleem is zo erg geworden dan oude winkel- en kantoorgebouwen in kamers verandert worden.

Een voorbeeld hier van in Zeist is het voormalige V&D-gebouw, waar mogelijk appartementen en maatschappelijke organisaties, zoals de bibliotheek en de muziekschool in gaan komen.
Een verkenningsronde heeft opgeleverd dat deze nieuwe indeling het meest kansrijk lijkt.
Vastgoedbedrijf Accres de eigenaar van het gebouw, wil de variant nader onderzoeken en de gemeente werkt daaraan mee.

Het is bedoeling dat twee verdiepingen van het pand onderdak bieden aan onder andere de bibliotheek en het Kunstenhuis.
De rest van het pand is bestemd voor appartementen in diverse typen en prijsklassen. Vertegenwoordigers van de bibliotheek en het Kunstenhuis zijn enthousiast.

Ook was er eind vorig jaar zo’n groot probleem mee dat en groep van ongeveer tweehonderd soldaten ergens anders moest worden ondergebracht, omdat het niet pasten.

 

Heeft u vragen, tips en/of opmerkingen? Stuur even een mail naar anna.vandesande@student.hu.nl