Ondernemersvereniging ZZO! heeft op woensdag 11 januari een nieuwjaarsreceptie gehouden. In Hotel Theater Figi konden leden en eventueel hun partner van de avond genieten met een hapje en een drankje.

Al sinds jaar en dag organiseert Zakelijk Zeist Onderneemt! een nieuwjaarsreceptie in Hotel Theater Figi. Vanaf zes uur werden de gasten verwelkomd bij de achteringang. Vanuit daar kon men gemakkelijk het podium van de theaterzaal bereiken waar de receptie werd gehouden. Ongeveer honderdvijftig genodigden bezochten de avond, zo ook verschillende Zeister politici waaronder burgemeester Koos Janssen. Rond kwart over zeven begonnen de aangekondigde sprekers.

Lex Geerts, de voorzitter van ZZO!, was de eerste spreker. Hij blikte kort terug op 2017, wat volgens hem een goed jaar was. Ook sprak hij over 2018 en over de gevolgen van de ‘spanningen’ in de regio’s om Zeist heen. “Amsterdam is qua werkgelegenheid en woningaanbod vol en loopt over, Utrecht is inmiddels ook vol en loopt over.” Volgens Geerts zullen gezinnen uit Amsterdam en Utrecht onder andere in Zeist terechtkomen. Samen met de gemeente zal de ZZO! proberen dit in goede banen te leiden.

Als tweede sprak Sander Jansen, Wethouder Werk, Economie, Ruimte en Sport. Hij vertelde over de samenwerking tussen de ondernemers van Zeist en de gemeente. “We moeten aan de bak en dat moeten we ook echt samen doen. Wij als gemeente hebben jullie ondernemers hard nodig.” Verder schetste Jansen een positief vooruitzicht voor Zeist voor 2018 en de jaren die daarop volgen.

Na de toespraken kregen de aanwezigen de gelegenheid om met elkaar te praten. De receptie duurde tot ongeveer tien uur.

Zakelijk Zeist Onderneemt! is een ondernemersvereniging met meer dan 170 leden. Veel van deze leden zijn ondernemers van bedrijven gevestigd in Zeist, maar ook bestuurders, MKB-ondernemers en zelfstandigen. Maandelijks organiseert de vereniging bijeenkomsten voor onder andere het opdoen van kennis onder leiding van sprekers en de gezelligheid. ZZO! zet zich in om de belangen van de leden en de vereniging te behartigen. Dit doen zij door middel van zogenoemde themakamers. In de zes themakamers, waaronder Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, worden taken verdeeld over onderwerpen die spelen om zo eventuele problemen op te lossen.