Om het centrum écht autoluw te krijgen, zet de Gemeente Zeist vol in op de fiets. Nu veel ondernemers klagen dat het centrum ”niet alleen autoluw, maar ook klantenluw” wordt, probeert de gemeente met nieuwe ideeën te komen. In samenwerking met Abrona bij Johannes, de Regionale Sociale Dienst, Kerk & Samenleving, De Vrijwilligerscentrale Zeist en Netwerk Gewoon Samen is daarom een nieuwe pop-up fietsenstalling gecreëerd. Op donderdag en zaterdag, dus alle marktdagen, zal deze oppas voor iedereen gratis beschikbaar zijn. De fietsenstalling wordt bewaakt door vrijwilligers van alle eerder genoemde partijen. 

Terwijl de gemeente dus zocht naar een manier om de ondernemers tevreden te houden, was Abrona bij Johannes op zoek naar een manier om de medewerkers van het café nog meer te laten participeren in de samenleving. De mensen die daar werken hebben een lichte verstandelijke handicap en daarom een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat de gemeente bepaalt wie er uiteindelijk doorstromen en een normale baan moeten krijgen, probeert Mirjam van Bij Johannes ze daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. ”Ik hoop heel erg dat onze mensen door de fietsoppas gaan netwerken. Dat ze met de mensen van de andere partijen in gesprek gaan, over waarom ze daar vrijwilliger zijn bijvoorbeeld.”

Zaterdag is de eerste dag dat de fietsenstalling op de markt staat, en dat wordt gevierd. Vanaf kwart voor 11 is er thee en koffie en kunnen kinderen hun fiets versieren. Om 11 uur geeft wethouder Laura Hoogstraten een welkomstwoord, en daarna is de oppasdienst officieel geopend. Mensen die langs willen komen wordt verzocht om op de fiets te komen.

 

Heb je tips, opmerkingen of vragen voor de redacteur? Stuur een mailtje naar: Renee.vanmarrewijk@student.hu.nl