ZEIST – Een nieuw zonnepanelenveld wordt aangelegd door Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) op de RMN-locatie in Zeist. De locatie is het dak van een kantoor op Zandbergenlaan 2 in Huis ter Heide. Het nieuwe veld zal 160 zonnepanelen bedragen. De afgelopen jaren is het aantal zonnepanelen in Nederland aanzienlijk toegenomen. Er is niet alleen een toenemend aantal consumenten dat zonnepanelen op het eigen dak plaatst, maar ook een toenemende mate in grootschalige projecten. Hoe staat het er in Nederland voor?

Het zonnepanelenveld in Zeist wordt donderdag 30 januari om 13.00 uur officieel geopend door wethouder duurzaamheid Wouter Catsburg. RMN heeft als doel verduurzaming. Het reinigingsbedrijf gebruikt per jaar ongeveer 400.000 kWh aan stroom. Dit is gelijk aan het stroomverbruik van 120 huishoudens. Eerder plaatste RMN al zonnepanelen op haar locaties in Soest en IJsselstein. Met dit nieuwe zonnepanelenveld erbij beschikt RMN nu over 760 zonnepanelen in gemeente Zeist. Waar Zeist 160 zonnepanelen plaatst, staat dit niet in verhouding tot wat er in de rest van Nederland gebeurt.

Grootse Zonneparken

Drie dagen geleden nog werd er bekend gemaakt dat het grote zonnepanelenpark in Breda doorgaat. Dit park krijgt 94.000 zonnepanelen en wordt gebouwd op de zonneweide Bavelse Berg. Het grootste zonnepanelenpark dat Nederland in aanbouw heeft, is in Vlagtwedde. Dit park zal 320.000 zonnepanelen bedragen. De aanleg van deze parken kost meestal tientallen miljoenen euro’s. De subsidie van de overheid helpt daarin mee met de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieprojecten). Maar omdat de zonnepanelen steeds goedkoper worden, bouwt de overheid de financiële ondersteuning de komende jaren wel langzaam af.

Zonnepanelen op daken vóór zonneparken

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat zonnepanelen op daken voorkeur moeten krijgen boven zonneparken op landbouwgrond. De ‘zonneladder’ is de voorkeursvolgorde die de overheid hanteert om te voorkomen dat zonnepanelen op landbouw- en natuurgrond gelegd worden als dat niet nodig is.

In Oost-Nederland liggen meerdere plannen voor zonneparken. Maar uit onderzoek van Over Morgen, een adviesbureau gespecialiseerd in energietransitie, blijkt dat slechts 8,8 procent van de beschikbare daken in die regio zonnepanelen hebben. Voor CDA Overijssel is dat niet de bedoeling. Daarom hebben zij enkele vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Het CDA Overijssel vindt dat de zonnepanelen niet makkelijk op bedrijfsdaken kunnen worden geplaatst door de regelgeving. Ook heeft Natuur en Milieu Overijssel samen met de provincie een speerpunt gemaakt om fors meer bedrijfsdaken voor zonne-energie te benutten.

 Zonne-energie

Zonnepanelen wekken duurzame energie op. Duurzaam betekent dat er onbeperkt een beroep kan worden gedaan op deze energiebron. Bij zonnepanelen is deze bron de zon. Duurzame energiebronnen zoals deze stoten weinig tot geen CO2 uit.

De overheid wil ervoor zorgen dat Nederland in 2050 een duurzaam energiesysteem heeft. Dat willen ze bereiken met een grote rol voor zonne-energie. Dit is samen met windenergie de belangrijkste vorm van energie die zij willen inzetten om dat doel te kunnen bereiken. Er zijn afspraken tussen de provincies en gemeenten, de agrarische sector, de zonne-energiesector, de netbeheerders en milieufederaties. Deze afspraken staan in het Klimaatakkoord. “De afspraken zijn er om ervoor te zorgen dat Nederland in 2030 minstens 35 terawattuur (TWh) duurzame energie opwekt door middel van zonne- en windenergie. Dit zou genoeg energie zijn voor meer dan 11,5 miljoen huishoudens”, meldt de Rijksoverheid.

Klimaatneutraal Zeist in 2030

In Zeist komen nu 160 nieuwe zonnepanelen. Deze passen in het streven van de Nederlandse overheid.  Wethouder van Catsburg, tevens bestuursvoorzitter van RMN: “Investeren in het klimaat is de beste investering die je kunt maken. Zonnepanelen passen perfect in onze ambitie om zo snel mogelijk klimaat- en energieneutraal te zijn.” Tevens heeft de gemeenteraad van Zeist een energieplan aangeboden aan de raad. Daarin heeft Zeist de ambitie een ‘klimaatneutraal Zeist in 2030’. Op deze manier wil Zeist bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering en aan een gezond leefklimaat in Zeist.